Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arvioinnissa tarkistetaan asiakkaan ajantasainen lääkityslista, lääkkeiden yhteisvaikutukset ja mahdolliset päällekkäisyydet reseptien ja muun olennaisen asiakastiedon perusteella. Lääkehoidon arvioinnissa tärkeänä osana asiakkaan haastattelu, jolloin lääkehoitoon liittyvät huolet ja ongelmakohdat käydään läpi farmaseuttisen asiantuntijan kanssa sekä pyritään löytämään niihin ratkaisut.

Lääkehoidon arvioinnista laaditaan kirjallinen raportti, joka annetaan asiakkaalle. Lisäksi asiakas saa ajantasaisen lääkityslistan, joka sisältää tiedon niin reseptilääkkeistä kuin itsehoidon tuotteista sekä lääkehoidon tavoitteet. Raporttiin on myös kirjattu asiakkaan lääkityksessä havaitut huomiot, joista olisi hyvä keskustella lääkärin kanssa. Apteekki voi myös tarvittaessa olla yhteydessä hoitavaan lääkäriin mahdollisista lääkemuutoksista.

Lääkehoidon arviointi toteutetaan viikon kuluessa siitä, kun olemme saaneet apteekkiin tarvittavat suostumukset ja tiedot asiakkaan tämän hetkisestä lääkityksestä.

Palvelu sopii asiakkaille, jotka käyttävät useita eri lääkkeitä samanaikaisesti, ja he haluavat tarkistaa lääkityksensä kokonaistilanteen yhdessä farmaseuttisen asiantuntijan kanssa. Aloitteen voi tehdä asiakas itse tai lähiomainen.

Palvelu on maksullinen, lisätietoja saat apteekistamme.